ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿ ದುರ್ಗಿ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ

Marki-durgi-Invitation